Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

22-612-77-97

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

  odczuwają samotność i pustkę

  przeżywają kryzys małżeństwa

  czują, że nie mogą porozumieć się ze swym dzieckiem lub współmałżonkiem

  mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi

  mają w rodzinie osobę przewlekle chorą

  doświadczają przemocy lub są jej świadkami we własnej rodzinie

  mają wiele pytań związanych z przyjściem na świat ich dziecka

  przeżywają trudne chwile z powodu choroby lub utraty kogoś bliskiego

NASZE PROPOZYCJE

  Konsultacje psychologiczne
  Porady wychowawcze
  Psychoterapia indywidualna
  Psychoterapia grupowa
  Grupy młodzieżowe
  Grupy dziecięce
  Grupy wsparcia
  Treningi
  Warsztaty

UDZIELAMY POMOCY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCOM M.ST. WARSZAWY

NASZE USŁUGI SĄ NIEODPŁATNE

GWARANTUJEMY
FACHOWOŚĆ I DYSKRECJĘ

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Zespół naszych specjalistów

Anna Jędrzejowska-Perzyńska - Dyrektor
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia organizacji pomocy społecznej. Zdobywała doświadczenie w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka.
W Poradni Psychiatrycznej CZD prowadziła konsultacje z rodzicami, diagnozę i terapię indywidualną dzieci i młodzieży. Współprowadziła dwuletnią grupę młodzieżową, prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych a także warsztaty w Centrum Odwykowym. Od 2002 roku współtworzyła i organizowała Ośrodek Pomocy Rodzinie, przekształcony w Specjalistyczna Poradnię Rodzinną. Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi pacjentami Hospicjum Domowego.
Ukończyła czteroletnie szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu Analityka Grupowego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.
W latach 1980-1983 uczestniczyła w seminariach dotyczących technik w psychoterapii oraz seminariach z teorii nerwic, oraz w grupie szkoleniowo-treningowej organizowanej przez sekcję Psychoanalizy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyła szkolenie z zakresu pracy z osobami chorymi na nowotwór oraz z ich rodzinami. Brała udział w szkoleniu na temat umiejętności mediacji prowadzonym przez „Partners Polska”.
Aktualnie w poradni prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz warsztaty „Poczucia własnej wartości”, współprowadzi Trening Asertywności.

Renata Arseniuk - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Program szkolenia jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Pracowała w Ambulatorium Psychoanalitycznym, Domu Dziecka, Przedszkolu Integracyjnym, odbywała staż w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Józefowie, współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Psychiatryczną Pro Psyche. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki zabawy. Autorka Programu Wychowania Przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat (2007) oraz Programu Wychowania Przedszkolnego Doświadczam, czuję, jestem (2012).

Edward Buzun - Psychoterapeuta, psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat Analityka Grupowego. Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej prowadzi krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię grupową, a także warsztaty skierowane do uczniów liceów. Pracę swoją poddaje superwizji u uznanych superwizorów i psychoterapeutów PTP i IGA.

Marcin Domurat - psycholog

Sabina Grzymowicz - psycholożka i psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie czteroletnie szkolenie w zakresie terapii systemowej rodzin i par oraz szkolenie w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka i w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Współtworzy Zespół Terapeutyczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par. Pracuje z dorosłymi i dziećmi. Prowadzi również warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Dominika Jarzombkowska - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła pracując z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, a następnie w Ośrodku Wczesnej Interwencji, gdzie zajmowała się pomocą psychologiczną dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzicom. W ramach podyplomowego szkolenia zawodowego ukończyła Kurs Wprowadzający do Metody Wideotreningu Komunikacji, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Kurs trenerów prowadzących warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Obecnie w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA. W Poradni pracuje od 2008 roku prowadząc terapię indywidualną dzieci i dziecięcą grupę socjoterapeutyczną.

Ewelina Krupniewska - Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i czteroletniej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, w trakcie przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, pracę warsztatową i psychoedukacyjną. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pracuje od 2007 roku, prowadząc terapię indywidualną i grupową dla dzieci oraz konsultacje indywidualne i grupę "Szkoła dla Rodziców". Aktualnie jest koordynatorem realizacji programu Fundacji Dzieci Niczyje "Dobry Rodzic - dobry start" na teranie Poradni, pracując z rodzicami najmłodszych dzieci (konsultacje indywidualne, grupa "JA (i) MAMA"). Prowadzi też terapię indywidualną dzieci w wieku szkolnym.

Marta Łączyńska - psycholog

Karolina Małek - psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Psychologia Wychowawcza Stosowana, obecnie jest doktorantką w Zakładzie Psychologii Wychowania UW. Ukończyła szkolenie terapeutyczne w Studium Terapii Rodziny prowadzonym przez Stowarzyszenie OPTA (2007), którego program zgodny jest ze Standardami Sekcji Psychoterapii PTP. Swoją pracę zawodową zaczynała jako psycholog szkolny. Następnie pracowała w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Dziecka przy Ośrodku Reintegracji Rodziny w Pyrach, gdzie zajmowała się pomocą terapeutyczną rodzinom zagrożonym odebraniem praw rodzicielskich, współpracowała również z Poradnią MOP. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej prowadzi terapię par i rodzin oraz konsultacje indywidualne.

Marcin Micorek - Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej na kierunku resocjalizacja. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej.
Posiada 5-letnie doświadczenie w psychoterapii analitycznej indywidualnej i grupowej. Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego.
Ukończył szkolenie z zakresu umiejętności mediacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych prowadzone przez „Partners Polska”.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pracuje od początku istnienia placówki i zajmuje się konsultacjami, psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

Anna Nykiel - psycholog

Karolina Pniewska - psycholog, psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia OPTA. Od 2004 roku pracuje w obszarze pomocy psychologicznej. Swoje doświadczenie zdobywała początkowo w pracy z dziećmi i młodzieżą w takich organizacjach jak: Stowarzyszenie PUENTA, Poradnia MOP, Stowarzyszenie OPTA. Doświadczenie terapeutyczne w pracy z parami i rodzinami zdobywała w Ośrodku Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT. W Poradni prowadzi terapię par i rodzin.

Maja Tuszewska - psycholog

Magdalena Wielgus - psycholog

Ewa Wanat - Psycholog. Absolwentka ATK, specjalizuje się w pracy z dziećmi i rodzinami, prowadzi terapię indywidualną dzieci, terapię rodzin a także zajmuje się pracą z rodzicami.
Doświadczenie zawodowe:
- Instytut Zdrowia Dziecka - Poradnia psychiatryczna - diagnoza i terapia dzieci i młodzieży oraz prowadzenie terapii rodzinnej
- Fundacja na rzecz dzieci specjalnej troski - Diagnoza i terapia dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
- PPP - Sulejówek - Terapia rodzin. Diagnoza i terapia z reakcjami lękowymi oraz objawami autystycznymi
- Dom Opieki Społecznej - Diagnoza i praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi umysłowo
- Doświadczenie w charakterze psychologa szkolnego.
Szkolenia:
- Teoria i praktyka psychoterapii - doskonalące - IPiN
- Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dziecięcej - KPDiM, AM Kraków
- Problemy psychiatrii wieku dojrzewania - SMK Kraków
- Psychoterapia dzieci lękowych
- Psychoterapia dzieci moczących się i ich rodzin - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej Kraków
- Uczestnictwo w pracy terapeutów rodzinnych IPiN Warszawa
- Umiejętności mediacyjne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych „Partners Polska”
- Diagnoza i terapia dysfunkcji seksualnych według ICD - Zakład Psychosomatyki Seksuologii i Patologii więzi Międzyludzkich CMPK Warszawa.

Anna Leszczyńska-Żuk - prowadzi księgowość Poradni.

Dagmara Borkowska - prowadzi sekretariat Poradni.

Cały Zespół Poradni uczestniczy dwa razy w miesiącu w superwizjach prowadzonych przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz prowadzonej przez certyfikowanego Psychoanalityka