Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

22-612-77-97

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

  odczuwają samotność i pustkę

  przeżywają kryzys małżeństwa

  czują, że nie mogą porozumieć się ze swym dzieckiem lub współmałżonkiem

  mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi

  mają w rodzinie osobę przewlekle chorą

  doświadczają przemocy lub są jej świadkami we własnej rodzinie

  mają wiele pytań związanych z przyjściem na świat ich dziecka

  przeżywają trudne chwile z powodu choroby lub utraty kogoś bliskiego

NASZE PROPOZYCJE

  Konsultacje psychologiczne
  Porady wychowawcze
  Psychoterapia indywidualna
  Psychoterapia grupowa
  Grupy młodzieżowe
  Grupy dziecięce
  Grupy wsparcia
  Treningi
  Warsztaty

UDZIELAMY POMOCY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCOM M.ST. WARSZAWY

NASZE USŁUGI SĄ NIEODPŁATNE

GWARANTUJEMY
FACHOWOŚĆ I DYSKRECJĘ

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Jak to się zaczęło?

Uchwałą N.645/LVII (2002) Rady Gminy Warszawy Wawer z dn. 28.08.2002 zdecydowano o utworzeniu Ośrodka Pomocy Rodzinie z siedzibą w Warszawie Falenicy, przy ul. Włókienniczej 54. Do zadań Ośrodka należało:
- wspieranie rodzin, szczególnie w czasie kryzysu
- pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom
- współpraca z organami administracyjnymi, rządowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi, działającymi na rzecz rodzin.
Rok 2004 był rokiem zmian w działalności naszej placówki.
30.09.2004 roku, Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/888/2004,
w sprawie ujednolicenia nazw  specjalistycznych poradni rodzinnych oraz nadania im nowych statutów. Tak więc, zaczęliśmy funkcjonować pod nazwą:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
przy ul. Włókienniczej 54.

Nowy statut zawierał istotne zmiany. Poradnia stała się jednostką organizacyjną miasta Warszawy, obejmująca swym działaniem wszystkich mieszkańców Stolicy.
Nasza poradnia kontynuuje zadania dotyczące profilaktyki, psychoterapii i rehabilitacji rodzin w zakresie problemów wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych, pomocy w kryzysach i innych.

Nie prowadzimy terapii osób uzależnionych. Zgłaszające się osoby, po rozpoznaniu problemu kierujemy do innych placówek.

Celem naszych działań jest prowadzenie psychoterapii oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie działań psychologicznych i pedagogicznych.

Zespół Poradni tworzą doświadczeni psycholodzy i pedagodzy.

Przyjmujemy osoby dorosłe, dzieci oraz młodzież ze wszystkich dzielnic Warszawy.

          Nasze usługi są NIEODPŁATNE.