Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

22-612-77-97

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

  odczuwają samotność i pustkę

  przeżywają kryzys małżeństwa

  czują, że nie mogą porozumieć się ze swym dzieckiem lub współmałżonkiem

  mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi

  mają w rodzinie osobę przewlekle chorą

  doświadczają przemocy lub są jej świadkami we własnej rodzinie

  mają wiele pytań związanych z przyjściem na świat ich dziecka

  przeżywają trudne chwile z powodu choroby lub utraty kogoś bliskiego

NASZE PROPOZYCJE

  Konsultacje psychologiczne
  Porady wychowawcze
  Psychoterapia indywidualna
  Psychoterapia grupowa
  Grupy młodzieżowe
  Grupy dziecięce
  Grupy wsparcia
  Treningi
  Warsztaty

UDZIELAMY POMOCY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCOM M.ST. WARSZAWY

NASZE USŁUGI SĄ NIEODPŁATNE

GWARANTUJEMY
FACHOWOŚĆ I DYSKRECJĘ

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Formy pomocy

Konsultacje - poprzedzają spotkania psychoterapeutyczne. Ich celem jest wstępne rozpoznanie i diagnoza problemu oraz propozycja formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa -
trwa do trzech miesięcy, najczęściej dotyczy pomocy w sytuacjach nagłego kryzysu. W czasie pierwszych spotkań określa się termin zakończenia  terapii.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa
- dłuższa pomoc psychologiczna, trwająca kilka lat. Spotkania odbywają się z jednym psychoterapeutą. Mają ustalone stałe miejsce i czas, ustalone są przerwy wakacyjne. Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna dzieci
- regularne spotkania dziecka z psychologiem dziecięcym, poprzedzone spotkaniem z prawnym opiekunem dziecka. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na uczestniczenie dziecka w psychoterapii.

Psychoterapia grupowa - regularne, cykliczne spotkania przez dłuższy okres czasu. Grupa liczy 10 - 12 osób. Uczestniczą w niej osoby mające podobne problemy. Grupę prowadzi najczęściej jeden lub dwóch psychologów - psychoterapeutów.

Grupa Rozwoju Osobistego dla Młodzieży przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 15-17 lat, która chce lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej czuć się wśród rówieśników, łatwiej dogadywać się z rodzicami, dowiedzieć się więcej o sobie.

Grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

Analityczna psychoterapia grupowa - spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu przez okres 2 lat. Ustalony jest termin, czas i miejsce spotkań. Ustalone są przerwy wakacyjne. Grupę prowadzi dwóch psychoterapeutów. Spotkania odbywają się w małych grupach 8-9 osobowych. Są one poprzedzone trzema konsultacjami z osobami prowadzącymi grupę. Praca w grupie analitycznej polega na swobodnym mówieniu. Bada się doświadczenia z dzieciństwa, ich wpływ na aktualne życie, na zachowania, posługuje się metodą wolnych skojarzeń. Jednocześnie omawia się proces grupowy, bada wzajemne uczucia i potrzeby.

Warsztaty - zajęcia najczęściej odbywają się w weekendy. Ich celem jest poszerzenie samowiedzy oraz możliwość nauczenia się nowych umiejętności. W tym roku w naszej poradni przewidziany jest warsztat umiejętności wychowawczych, przeznaczony dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Trening zachowań asertywnych w sytuacjach społecznych.

Grupa psychoedukacyjna dla rodziców spodziewających się dziecka i mających dzieci do 5 lat - celem grupy jest pogłębienie wiedzy na temat psychologicznych etapów rozwoju dziecka.

Wszystkie przedstawione powyżej formy pomocy psychologicznej są poprzedzone konsultacjami.