Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

22-612-77-97

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:

  odczuwają samotność i pustkę

  przeżywają kryzys małżeństwa

  czują, że nie mogą porozumieć się ze swym dzieckiem lub współmałżonkiem

  mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi

  mają w rodzinie osobę przewlekle chorą

  doświadczają przemocy lub są jej świadkami we własnej rodzinie

  mają wiele pytań związanych z przyjściem na świat ich dziecka

  przeżywają trudne chwile z powodu choroby lub utraty kogoś bliskiego

NASZE PROPOZYCJE

  Konsultacje psychologiczne
  Porady wychowawcze
  Psychoterapia indywidualna
  Psychoterapia grupowa
  Grupy młodzieżowe
  Grupy dziecięce
  Grupy wsparcia
  Treningi
  Warsztaty

UDZIELAMY POMOCY WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCOM M.ST. WARSZAWY

NASZE USŁUGI SĄ NIEODPŁATNE

GWARANTUJEMY
FACHOWOŚĆ I DYSKRECJĘ

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Biuletyn Informacji 
Publicznej http://www.bip.gov.pl Strona Poradni w systemie BIP
Urzędu Miasta Warszawa http://sprwawer.bip.um.warszawa.pl

Aktualności


POMOC PRAWNA

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Konsultacje z prawnikiem rozpoczną się po wakacjach 2014. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach z prawnikiem już teraz. Kontakt telefoniczny z sekretariatem.

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Zapraszamy rodziców na warsztaty umiejętności wychowawczych podczas których będzie można:
- lepiej poznać samego siebie jako rodzica,
- wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie,
- zyskać wiedzę pozwalającą lepiej rozumieć własne dzieci,
- wymienić doświadczenia z innymi rodzicami,
- wypracować korzystniejsze postawy i rozwiązania w relacji z własnym dzieckiem,
- wypracować konstruktywne formy spędzanie czasu wolnego z dziećmi.

Na warsztaty zapraszamy cyklicznie organizujemy je 2 razy w roku. Aktulanie odbywają się warsztaty w formie 12 spotkań w każdy piątek od godz. 10.30.
Prowadzący: Sabina Grzymowicz i Marcin Micorek

Grupa wsparcia dla rodziców

Zapraszamy rodziców po warsztatach umiejętności wychowawczych, którzy chcą:
- lepiej poznać samego siebie jako rodzica,
- wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie,
- wymienić doświadczenia z innymi rodzicami.

Aktulanie grupa wsparcia odbywa się w każdy piątek od 10.00 do 11.30.
Prowadzący: Sabina Grzymowicz i Marcin Micorek

„BEZ KLAPSA – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice dziecku”

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci od 0 do 6 lat.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą "bez klapsa", czyli z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Spotkania odbywają się w grupie kilkunastu rodziców. Prowadzimy zajęcia metodą warsztatową, wykorzystujemy rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, bazujemy na osobistych doświadczeniach. Poruszamy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy). Ważne jest dla nas wyznaczanie granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań. Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do ćwiczenia nowych umiejętności.

Jakie korzyści mają rodzice uczestnicy w warsztatach?

 • zwiększenie rozumienia powodów swoich dotychczasowych zachowań w relacji z dzieckiem;
 • zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania klapsów i innych niekonstruktywnych metod wobec dziecka;
 • wzrost umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i u innych;
 • poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych;
 • poznanie alternatywnych metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy i wyznaczaniu mu granic;
 • ćwiczenie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań;
 • zmniejszenie poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia kompetencji jako rodzica;
 • wsparcie i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.

Na warsztaty zapraszamy od 3.04.2014. Cykl zajęć obejmuje 6 spotkań po 1,5 godziny. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 16.00.
Prowadzące: Anna Nykiel, Renata Arseniuk

Dobry Rodzic - Dobry Start

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna realizuje program: Dobry Rodzic - Dobry Start, ułatwiający rodzicom najmłodszych dzieci wejście w nową, często niełatwą rolę jaką jest rodzicielstwo. Okres po urodzeniu dziecka jest krytyczny pod względem rozwoju więzi między matką i dzieckiem.
Oferujemy pomoc psychologiczną w formie spotkań indywidualnych lub grupowych dla mam, tatusiów, rodziców oczekujących jeszcze na dziecko oraz rodziców razem lub osobno małych dzieci do 3 roku życia.
Zapisy na konsultacje w sekretariacie Poradni w godz. 8.00-16.00 prosimy kierować do Anny Nykiel koordynatora projektu Dobry Rodzic - Dobry Start.
Serdecznie zapraszamy!

Komu pomagamy?

W ramach zadań statutowych zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej realizuje usługi terapeutyczne adresowane do osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Zapraszamy osoby dorosłe, które:

 • przeżywają kryzys małżeński
 • chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w otaczającym świecie
 • mają trudności z byciem w związkach
 • odczuwają objawy wywołane czynnikami psychicznymi - bóle głowy, bóle brzucha, uczucie duszności
 • odczuwają przygnębienie, smutek
 • mają problemy w sytuacjach zawodowych
 • opiekują się osobą przewlekle chorą, przeżywają żałobę po utracie osoby bliskiej
 • doświadczają przemocy w rodzinie
 • odczuwają brak kontaktu z własnymi dziećmi
 • mają depresję poporodową
 • mają objawy nerwicowe

Zapraszamy młodzież, która:

 • poszukuje własnej tożsamości
 • ma trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań
 • ma problemy szkolne
 • przeżywa trudności w relacjach z rodzicami

Zapraszamy rodziców którzy:

 • niepokoją się zachowaniami swojego dziecka
 • czują się niepewnie w roli rodzicielskiej
 • mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
 • chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju swojego dziecka
 • chcą przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, oczekiwaniom związanym z dziećmi

Zapraszamy osoby starsze, które:

 • konfrontują się z problemami, ograniczeniami wieku starszego
 • odczuwają samotność
 • doznają przemocy
 • chcą porozmawiać